Đói   

 

Có ai hay 

Tôi đói như một con ngựa hoang

Đi t́m một bóng cây giữa sa mạc

Không có một cụm cỏ nào chung quanh 

Không một vũng nước trên mặt đất khô 

Mặt trời đang đốt cháy…  

Người về thăm quê hương 

Mang tâm trạng ǵ? 

Một Việt kiều giàu có

Một dollar bằng hàng ngh́n đồng Bác Hồ 

Nửa nụ cười thương hại                            

Nửa hồn kia thổn thức                              

Thương tôi kiếp lạc loài.                           

 

Mai nay người lại đi…                             

 

Vơ Duy Linh                    

30 July 2005©                  

     

Starvation / Đói

(In Gratitude to our U.S. Troops)

 

In the dark shadow and loneliness

I am starving, a wild horse,

Searching for a shade tree in the burning desert

A single pot of grass is not in sight

A puddle of water is not existent on the cracking surface

The sun heat is consuming this face of my predestined world…

 

My former countryman, a U.S. naturalized American,

You came back to Vietnam as a wealthy tourist

They reverently call you a Việt Kiều;

Your single dollar exchanged for thousands of Uncle Hồ đồng

On your face half smile of pity

Half of your soul compassion,

Mourning my aimless destiny.

 

Tomorrow, you will leave Sài G̣n

 

Linh Duy Vo

English version September 4, 2006 © 

 

Contents

Home

© Copyright by Linh Duy Vo.  All rights reserved.