Nắng xuyên qua cửa hồn tôi lạnh  

Mưa đổ ngập ḷng em có hay?

Sau Tháng Tư...             After April...

 

Anh đâu ngờ hôm nay em đợi phone               Ten thousand miles separating us, you wait for my call

Trời ơi, cảm động cả tâm hồn                          You touched my soul so deeply

Sài G̣n em, xin đừng buồn anh nhé               My beloved Saigon, my darling,

Phone card hết rồi, mai mua thêm                  I am going to buy another phone-card for you and me

 

Em đang được vài hôm nghỉ việc                    A resting weekend is here  

Ngủ đi em, thân thể đỡ mệt nhoài                    Have a good sleep that soothes your tired body

Đường lắm bụi, da em mồ hôi đẫm                  The polluted city air hardens your sweat,

Lao động nhiều, lương ít, kiếp đoài tôi              Your slave labors receive a starving pay by the Communist Party

 

Anh nhớ lắm, những ḍng thư mật ngọt           I yearn for your honey-sweet love letters

Đọc thư t́nh, tim anh dậy hồn thơ                     Reading your romantic thoughts, my poet Muse comes alive

Em biết đó, nếu em không trao nữa                  You sense my worry for when you stop writing

Là khi ta đôi cánh găy bơ vơ                              It's when our love wings will not survive

 

Anh chỉ là người của trần gian                          My love, I am only human,

Trời cho ta cảm xúc, trái tim mềm                     Blessed with feelings of man in his heart

Không tiếc ǵ nhau khi ḥ hẹn                           We hold back nothing for each other

Luyến nhớ bao lần kề môi em                             I miss your kissing lips, my sweetheart

 

Này đây, giây phút của giấc mơ                         Each present moment is a dream

Thương nhớ người yêu anh tôn thờ                    About you, my love, my idol;

Thế giới bon chen là cơi tạm                              This struggling world for us is just ephemeral

Vĩnh viễn là khi em trong thơ                             Eternity is your love in my poems -- for your all

  

Sau tháng Tư 1975, đời băo tố                           After April 1975, the hurricanes arrived,

Em như nụ hoa giữa vườn thơ                            Your being a lonely flower in the garden -- so scared;

Đừng vội nghe em, đừng vội nở                          Hurry not, my love, hurry not to blossom

Đợi Tự Do về, trọn giấc mơ...                              Wait, my darling, wait till Freedom declared...

 

Vơ Duy Linh                                                          Linh Duy Vo 
April 08, 2005 ©                                                           
       English version written August 13, 2005 ©

 

As time keeps on traveling into the infinity, my love for Saigon is undying.  She feels raped as a man stormed into her life uninvited.  They renamed her by his name...

                   

 

Requiem

 For Miss Saigon

Papa

Contents

Home

A Mission

E-mail

 © Copyright by Linh Duy Vo.  All rights reserved.